Video CV nổi bật không trộn lẫn, còn ai ngoài bạn được nhà tuyển dụng mời phỏng vấn nữa?

Giữa vô vàn CV truyền thống đã quá nhàm chán và đơn điệu, sao bạn không thử áp dụng hình thức video CV để "tăng điểm" cho bản thân và "hạ gục" nhà tuyển dụng một cách đầy thuyết phục?

video CV

 

4.4 (88.97%) 29 votes
Chia sẻ
Thiều Thị Thúy Ngân
I'm 21 years old, 3rd year student at HCMC University of Education. My major is Linguistics - Translation and Interpretation. I'm an ambivert person, sometimes I may feel the need to seek out stimulation, while other times, I may avoid it. My favorite quote is: "Success is a journey, not a destination.The doing is often more important than the outcome."