Bạn đã phát hiện ra cách khiến nhà tuyển dụng “yêu từ cái nhìn đầu tiên” chưa?

Không chỉ ứng viên, nhà tuyển dụng cũng có những "nỗi niềm" riêng ẩn đằng sau thái độ nghiêm khắc hay tỏ vẻ không quan tâm của họ. Muốn thành công ư, tìm cách nắm giữ "trái tim" nhà tuyển dụng nào!

 

4.4 (88.15%) 27 votes
Chia sẻ
Thiều Thị Thúy Ngân
I'm 21 years old, 3rd year student at HCMC University of Education. My major is Linguistics - Translation and Interpretation. I'm an ambivert person, sometimes I may feel the need to seek out stimulation, while other times, I may avoid it. My favorite quote is: "Success is a journey, not a destination.The doing is often more important than the outcome."